The indicators of erythrocytes energy supply and antioxidant status in patients suffering from severe burn shock

Wskaźniki dostaw energii oraz antyoksydacyjny status erytrocytów u pacjentów w szoku termicznych

Volodymyr M. Nosenko | Anna A. Fedorova

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):119–123


 

Zastosowanie wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego do rekonstrukcji tkanek po resekcjach z powodu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi

Reconstructions of head and neck tissues with pectoralis major flap after advanced neoplasms ablation

Stanisław Starościak | Małgorzata Symonides | Marek Pietras | Maciej Rysz | Jakub Zwoliński | Romuald Krajewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):125–128


 

Metody chirurgicznej korekcji fałdu podpiersiowego w rekonstrukcji piersi

Surgical methods of the inframammary fold correction in breast reconstruction

Paweł Szychta | Jan Rykała | Marek Zadrożny

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):129–133


 

Yolk sac tumor – a rare clinical case

Yolk sac tumor – rzadki przypadek medyczny

Urszula Zaleska-Dorobisz | Bartosz Dołęga-Kozierowski | Kyriakos Sokratous | Michał Lis | Wojciech Witkiewicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):135–140


 

Chirurgiczna korekcja fałdu podpiersiowego z powodu asymetrii obustronnie odtworzonych piersi – opis przypadku

Surgical correction of the inframammary fold for asymmetry of the bilaterally reconstructed breast – a case report

Paweł Szychta | Jan Rykałą | Marek Zadrożny

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014’2(3):141–144