Prenumerata czasopisma

Serdecznie zachęcamy do zamówienia bezpłatnej prenumeraty online półrocznika „European Journal of Infusion Nursing”, oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego. 

Prenumerata w formie elektronicznej obejmuje wszystkie zeszyty czasopisma wydawane od momentu zapisania się za pośrednictwem poniższego formularza. Aby otrzymywać prenumeratę, należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, na który zeszyty będą przesyłane, oraz numer prawa wykonywania zawodu (PWZ). 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych pełną wersję elektroniczną czasopisma „European Journal of Infusion Nursing” mogą prenumerować jedynie osoby posiadające czynny numer PWZ. Za poprawność numeru PWZ podanego w poniższym formularzu wyłączną odpowiedzialność ponosi Prenumerator. 

 

Zamów prenumeratę