Recenzenci czasopisma ––

Dr hab. Lena Serafin – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Michał Dąbrowski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mgr Jakub Zachaj – Szpitalny Oddział Ratunkowy UCK DSK WUM

Dr Przemysław Żuratyński – Katedra Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr Marzena Jaciubek – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Paweł Witt – Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka w Warszawie

Dr Lucyna Kwiećkowska – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Izabella Krzykwa – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Magdalena Musioł – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Anna Szczypta – Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie

Dr Anna Zera – Klinika Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Jolanta Wołosianka – specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Mgr Małgorzata Jadczak – Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego