Recenzenci czasopisma ––

Dr hab. Lena Serafin – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Michał Dąbrowski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. o zdr. prof. UR Sabina Krupa – Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Jakub Zachaj – Szpitalny Oddział Ratunkowy UCK DSK WUM

Dr Marzena Jaciubek – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Anna Zera – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Magdalena Musioł – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Przemysław Żuratyński – Zakład Ratownictwa Medycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Paweł Witt – Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka w Warszawie

Dr Lucyna Kwiećkowska – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Karolina Prasek – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Izabella Krzykwa – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Dorota Kilińska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku