Recenzenci czasopisma ––

Dr n. med. Artur Adamiec

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Grzegorz Basak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. o zdr. Dariusz Bazaliński

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Grażyna Biesiada

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Dr n. med. Teresa Bis-Oleniacz

Poradnia Laryngologiczna, Zespół Poradni Specjalistycznych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr hab. n. med. Agnieszka Chmielarczyk

Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie

Dr n. o zdr. Małgorzata Cichońska

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytetu M. Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mgr Maria Ciuruś

Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego Zakładu Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytetu M. Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Jarosław Cwaliński 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Aneta Cybula-Walczak

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Dr Bartosz Cybułka

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Mgr Jarosław Czapliński

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Mec. Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni

Dr n. med. Urszula Daniluk

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. farm. Małgorzata Dawgul

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o zdr. Beata Denisiewicz

Dział Higieny i Epidemiologii Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Dr n. med. Aleksander Deptuła

Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Mgr Katarzyna Domrzalska

Kierownik Centralnej Sterylizatorni Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr Urszula Drozdowska

Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr n. med. Artur Drzewiecki

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Grażyna Dulny

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Ewa Duszczyk

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Wiesława Duszyńska

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Karolina Dydak

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mgr Mirosława Dzikowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Dr n. med. Małgorzata Fleischer

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. med. Mirosława Gałęcka

Instytut Mikroekologii w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki

Katedra Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Mgr Małgorzata Giemza

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Michał Graczyk

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej UMK CM w Bydgoszczy

Dr n. med. Aneta Guzek

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologii, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Dr n. med. Bartosz Horosz

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Urszula Jakubowska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Dr n. med. Iwona Jańczewska

Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. farm. Małgorzata Jelińska

Zakład Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Katarzyna Jermakow

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Alicja Karney

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Lekarska w Warszawie

Prof. dr hab. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek Klawe

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Brygida Knysz

Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Piotr Kochan

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Dr n. med. Sylweriusz Kosiński

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Prof. dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dr n. med. Dorota Kozielewicz

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Joanna Kozłowska

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Grzegorz Krasowski

Oddział Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Gabriela Kruczek

kierownik Centralnej Sterylizatorni – Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu

Dr Paweł Krzyściak

Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Agnieszka Krzywicka

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Kliniki Pediatrii w Zabrzu

Dr n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lek. med. Anna Kuna

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Elżbieta Kutrowska

Zakład Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego św. W. Adalberta w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Oddział Kliniczny Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska

Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Dr n. biol. Urszula Łopaciuk

Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Dr n. med. Monika Łysakowska

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Andrzej Madej

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Diagnostyki Kardiologicznej i Diabetologii Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Dr n. med. Anna Majewska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Mirosława Malara

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr Marcin Malka

„PODOS” Klinika Leczenia Ran w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Lek. med. Monika Meglicka

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr n. med. Henryka Mięgoć

Odział Obserwacyjno-Zakaźny Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Młynarczyk

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o zdr.  Paulina Mościcka

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytet Mikołaja Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Urszula Nawrot

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Mgr Monika Oleksy

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Katarzyna Pancer

Zakład Wirusologii Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Prof. PUM dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Anna Piekarska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. ATH dr hab. Anna Pielesz

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Dr n. med. Dorota Pilch

Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg

Dr n. med. Anna Pietrzak

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. n. med. Monika Radlińska

Instytut Mikrobiologii Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dr n. med. Jolanta Rusiecka-Ziółkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Ośrodek Przeszczepienia Szpiku Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr hab. inż. Paweł Satora

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Wydziały Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Bogusława Serzysko

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. n. med. Joanna Siennicka

Zakład Wirusologii NIZP – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Dr Bartosz Siewert 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Dr n. med. Agnieszka Sikora

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

I Odział Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Mgr piel. Małgorzata Sobania

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro 

Oddział Dermatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyńska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytet Medycznego

Dr n. med. Jolanta Stefaniak

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr n. farm. Joanna Stefańska

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Wojciech Stolarz

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Magdalena Suchacz

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Beata Sulik-Tyszka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Izabela Szczerba

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Mgr Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu

Dr n. med. Ewa Talarek

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Agnieszka Tomaszewska

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dr hab. n. med. Irena Walecka

Klinika Dermatologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa/CSK MSWiA

Dr n. med. Elżbieta Walewska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Lek. med. Weronika Walęcik-Kot

Klinika Gastroenterologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Joanna Włodarczyk-Rajska

Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr hab. n.med. Agnieszka Woźniak-Kosek

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach

Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie

Dr n. przyrod. Grzegorz Ziółkowski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Anna Zdun

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dr n. o zdr. Sylwia Głowala

Katedra Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum

Mgr Maciej Latos 

Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny