Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na oddział intensywnej terapii szpitala klinicznego

Evaluation of colonisation by multidrug-resistant strains of patients in the intensive care unit after surgery

Katarzyna Jermakow | Małgorzata Fleischer | Magdalena Pajączkowska | Agnieszka Szczykutowicz | Anna Starczewska | Lidia Łysenko | Grażyna Durek | Grażyna Gościniak

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):93–98


 

Satysfakcja zawodowa pielęgniarek oddziałów kardiochirurgicznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Job satisfaction of nurses of cardiosurgery units in Poland and Great Britain

Sabina Krupa | Lucyna Płaszewska-Żywko

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):99–104


 

Obwody oddechowe i sprzęt anestezjologiczny – potencjalne źródła zakażeń w anestezjologii

Anaesthetic equipment and breathing systems – a potential source of infections in anaesthesiology

Małgorzata Jadczak | Anna Zdun | Paweł Witt

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):105–110


 

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia

Patients with sepsis. Protocols for diagnosis and therapy

Urszula Zielińska-Borkowska

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):111–115


 

Profilaktyka przeciwodleżynowa i metody prognozowania ryzyka rozwoju odleżyn w oddziałach intensywnej terapii