Recenzenci czasopisma ––

Recenzentami czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” są specjaliści z różnych dziedzin medycyny, gwarantujący wszechstronność oceny, adekwatnie do tematyki danej pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku otrzymania przez Redakcję pracy z obszaru nie mieszczącego się w dziedzinach, w których specjalizuje się czasopismo, a jest dziedziną pokrewną, Redaktor Naczelny powołuje także recenzentów spoza listy.

Recenzenci, oceniając pracę mogą: przyjąć ją bez poprawek, przyjąć po uwzględnieniu niewielkich uwag, po uwzględnieniu przez Autora znacznych zmian skierować do ponownej recenzji, odrzucić.
Po uzyskaniu dwóch zgodnych pisemnych recenzji Redaktor Naczelny przygotowuje na ich podstawie jedną recenzję zbiorczą i przekazuje ją Autorowi celem ustosunkowania się do zawartych uwag.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy oraz formularz recenzji są dostępne na stronie internetowej czasopisma pod adresem: www.pielęgniarstwoanestezjologiczne.pl

Lista recenzentów „Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”:

Dr n. med. Anna Aftyka – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis – Gabinet Leczenia Ran Przewlekłych w Koszalinie

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mgr Adriana Borodzicz – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Paweł Chomicki – Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Bartosz Cybułka – Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Dr n. med. Grażyna Dykowska – Zakład Ekonomiki i Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Katarzyna Gajewska – Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Dorota Gregorowicz-Warpas – Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Lek. med. Beata Horeczy – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

Lek. med. Bartosz Horosz – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr n. med. Maciej Kołowca – Poradnia Przychodnia Kardiochirurgiczna, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Lux-Med w Rzeszowie

Dr n. med. Katarzyna Kotfis – Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Mgr Marta Kotomska – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. o zdr. Sabina Krupa – Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach – Oddział Kliniczny Neonatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr n. med. Sylwia Krzemińska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Aleksandra Mączyńska – Team University Hospital Galway New Castle Road, Ireland

Mgr Magdalena Panek – Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Małgorzata Pasek – Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Mgr Ilona Rozalska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

Mec. Kinga Rudnik – Kancelaria Adwokacka w Żywcu

Lek. med. Emilia Sołtan – Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Okulistyki Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sulikowska – Zespół ds. zakażeń Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr n.med. Anna Ukleja – Zakład Żywienia Człowieka WUM w Warszawie

Dr hab. n. o zdr. Marta Wałaszek – Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Dr n. med. Marek Wojtaszek – Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mgr Aleksandra Wróbel – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o zdr. Sylwia Głowala – Katedra Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum