Postępowanie z ranami u pacjentów objętych opieką paliatywną, zgodnie ze strategią higieny rany

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opiece oraz Konsultanta Krajowego w sprawie wykorzystania przez personel pielęgniarski ultrasonografii do identyfikacji naczyń żylnych celem ich kaniulacji oraz do wprowadzenia obwodowego cewnika pośredniego do naczynia żylnego

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opiece oraz Konsultanta Krajowego w sprawie wykorzystania przez personel pielęgniarski ultrasonografii do identyfikacji naczyń żylnych celem ich kaniulacji oraz do wprowadzenia obwodowego...