Chory z zespołem stopy cukrzycowej w oddziale chirurgicznym

Chory z zespołem stopy cukrzycowej w oddziale chirurgicznym Patient with diabetic foot syndrome in the surgical ward Katarzyna Cierzniakowska1 | Maria T. Szewczyk1 | Arkadiusz Jawień2 | Karolina Szymańska3 | Paulina Mościcka1 1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego...