Leczenie trudno gojącej się rany okolicy lędźwiowo-krzyżowej o nieznanej etiologii – opis przypadku

Chronic wound care in psychiatric nursing practice. A case study

Chronic wound care in psychiatric nursing practice. A case study Opieka nad raną przewlekłą w praktyce pielęgniarki psychiatrycznej. Studium przypadku Piotr Wojda ORCID: 0000-0003-1266-486X LVR-Klinik Köln,Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu...