Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny

Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny Vaginal microbiota and preterm birth Kamil Bałabuszek1 | Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Łukasz Pietrzyński2 | Agnieszka Sikora3 1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu...

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży Bacterial infections affecting the course of pregnancy Anna Roszkowska | Łukasz Świerszcz | Justyna Kwolczak | Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Agnieszka...

Zarażenie Toxoplasma gondii u kobiet ciężarnych

Zarażenie Toxoplasma gondii u kobiet ciężarnych Toxoplasma gondii infection in pregnant woman Anna Roszkowska1 | Łukasz Świerszcz2 | Justyna Kwolczak1 | Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora3 ORCID*: 0000-0003-1431-3377 |...