Centralna sterylizatornia – w szpitalu czy poza szpitalem?

Centralna sterylizatornia – w szpitalu czy poza szpitalem? Should the central sterilization department be in-hospital or outsourced? Joanna Włodarczyk-Rajska Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail:...