Eradykacja szczepów MRSA u pacjentów hospitalizowanych

Eradykacja szczepów MRSA u pacjentów hospitalizowanych Eradication of MRSA starins in hospitalized patients Karolina Dydak | Monika Oleksy | Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów...