Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn

Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn Analysis of selected factors predisposing to pressure ulcer development Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Anna Łabuńska2 | Maria T. Szewczyk1,2 | Aleksandra Popow1 | Arkadiusz Jawień2 1 Zakład Pielęgniarstwa...

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton The Doreen Norton scale for assessing risk of pressure ulcers Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Maria T. Szewczyk1,2 | Anna Łabuńska2 | Sławomira Michalak2 | Aleksandra Popow1 | Arkadiusz Jawień2 1 Zakład...