Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton The Doreen Norton scale for assessing risk of pressure ulcers Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Maria T. Szewczyk1,2 | Anna Łabuńska2 | Sławomira Michalak2 | Aleksandra Popow1 | Arkadiusz Jawień2 1 Zakład...

Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Doniesienie wstępnecą typu 2 i ZSC o etiologii neuropatycznej przy zastosowaniu terapii podciśnieniowej

Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Doniesienie wstępne Prevention and treatment of decubitus ulcers in the practice of ne urology nurses in...

Odleżyny u pacjentów w terminalnej fazie choroby

Odleżyny u pacjentów w terminalnej fazie choroby Pressure ulcers in the terminally ill patients Sylwia Kempa1 | Daria Klich1 | Iwona Zaporowska-Stachowiak2, 3 | Maciej Sopata4 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. M. Nenckiego w Krotoszynie 2 Szpital...