Psychological stress – does it affect wound healing?

Psychological stress – does it affect wound healing?

Psychological stress – does it affect wound healing? Stres psychologiczny – czy wpływa na gojenie się ran? Patrycja Szałwińska | Jakub Fichna | Jakub Włodarczyk ORCID*: 0000-0002-4195-9985 | 0000-0002-8443-4417 | 0000-0003-2010-5136 Department of Biochemistry, Medical...