Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych

Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych

Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych Adverse events in the decontamination of medical devices Dorota Kudzia-Karwowska ORCID: 0000-0002-9786-7625 Centralna Sterylizatornia,Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,Śląski...