Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece to czasopismo naukowe, którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii.

Interdyscyplinarność i obszerna wiedza

Czasopismo medyczne trafia do wielu zespołów anestezjologicznych w Polsce i stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Od momentu ukazania się kwartalnika swoją afiliacją wspiera nas sześć Towarzystw:

  • Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego,
  • Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego,
  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych,
  • Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki.

Wraz z Redakcją Pielęgniarstwa w anestezjologii i Intensywnej Opiece, doskonałymi autorami, recenzentami i czytelnikami współtworzymy czasopismo naukowe, które ukazuje częstokroć niezwykle trudne zadania, z jakimi na co dzień zmagają się pielęgniarki i pielęgniarze.

Indeksacje

Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa
CINAHL/EBSCO
Crossref
Polska Bibliografia Lekarska

Informacje wydawnicze

Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 2391-7970
e-ISSN 2450-1204
Nakład: 2500
Częstotliwość: kwartalnik

Evereth Publishing
Right Menu Icon