O Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):1–2


 

Zalecenia dotyczące pielęgnowania pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii – Zapobieganie VAP

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):3


 

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnacji dróg oddechowych u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie leczonych w oddziale intensywnej terapii

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):5–12


 

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w oddziale intensywnej terapii

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):13–20


 

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie rejestru i analizy zdarzeń niepożądanych

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):21–22


 

Antybiotykoterapia u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii

Antibiotic therapy in intensive care unit patients

Urszula Zielińska-Borkowska

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):23–29


 

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej

The evaluation of IL-6 prognostic usability in case of inflammatory reaction

Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):31–38


 

Pielęgniarka anestezjologiczna – kierownik bloku operacyjnego

Nurse anesthetist – manager of operating theater

Iwona Charyło

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):39–44


 

Zatrucie tlenkiem węgla – opis przypadku

Carbon monoxide poisoning – a case report

Paweł Juzal

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):45–48


 

Sprawozdanie z XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju”

12–14 czerwca 2014 roku, Kraków

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):49


 

Stanowisko Stowarzyszeń Pielęgniarskich w Polsce na spotkaniu w Krakowie w dniu 13.06.2014 roku podczas XII Kongresu Pielęgniarek Polskich

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):50


 

VI Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Terapii, Hiszpania, 2015

6th European federation of Critical Care Nursing associations Congress, spain, 2015

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(1):51–54