List do Sekretarza Stanu, Minister Józefy Szczurek-Żelazko

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(4):107–109