Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu – część 1

Colonization of hospital water systems with Legionella pneumophila on the basis of data analysis from microbiological tests of Military Preventive Medicine Center in Wrocław – part 1

Jacek Mazurkiewicz | Olga Jakubowska | Jacek Szulc

Forum Zakażeń 2011;2(1):1–6


 

Patogeneza zakażenia Helicobacter pylori – znaczenie wybranych czynników wirulencji

The pathogenesis of Helicobacter pylori infection – the significance of selected virulence factors

Monika M. Biernat | Grażyna Gościniak

Forum Zakażeń 2011;2(1):7–16


 

Biofilm a kompleksowe zarządzanie jakością w praktyce prywatnej stomatologa. Co ma jedno do drugiego?

Biofilm and quality management in dental practice. What is all about?

Marek Kittel | Lidia Kittel

Forum Zakażeń 2011;2(1):17–21


 

Racjonalna antybiotykoterapia w leczeniu szpitalnych zapaleń płuc wywołanych przez metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus

Treatment options for nosocomial pneumonia due to MRSA

Michael S. Niederman

Forum Zakażeń 2011;2(1):23–31


 

The Tenth International Congress on Drug Therapy in HIV Infections, Glasgow, UK – przegląd najnowszych badań klinicznych dotyczących atazanawiru wzmacnianego ritonawirem u pacjentów zakażonych HIV

The Tenth International Congress on Drug Therapy in HIV Infections, Glasgow, UK – review of newest data from clinical trials concerning ATV/ritonavir in HIV infected patients

Tomasz Mikuła | Magdalena M. Dąbrowska

Forum Zakażeń 2011;2(1):33–36


 

Rola diagnostyki i dokumentacji medycznej w procesie o zakażenie szpitalne

The role of diagnostics and medical documentation in the process of nosocomial infection


Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2011;2(1):37–40