Wpływ śliny na zdolność adhezji i tworzenia biofilmu przez szczepy Candida albicans izolowane od pacjentów ze stomatopatią protetyczną 

The influence of saliva on ability to adhesion and biofilm formation by Candida albicans strains isolated from patients with denture stomatitis

Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba

Forum Zakażeń 2012;3(1):1–5


 

Zmiany składu mikroflory jamy ustnej u pacjentów z uzębieniem resztkowym rehabilitowanych protetycznie

Changes of composition of mouth cavity microflora at the prosthetic rehabilitation of patients with a residual dentition

Katarzyna Jermakow | Joanna Sokalska | Włodzimierz Więckiewicz | Grażyna Gościniak

Forum Zakażeń 2012;3(1):7–12


 

Wzajemne oddziaływania drobnoustrojów w biofilmach wielogatunkowych

Microbial interactions in multi-species biofilms

Elżbieta A. Trafny

Forum Zakażeń 2012;3(1):13–16


 

Potencjał chorobotwórczy epidemicznego szczepu Escherichia coli O104:H4

The potential disease epidemic strain of Escherichia coli O104:H4

Beata M. Sobieszczańska | Urszula Kasprzykowska | Anna Duda-Madej | Anna K. Duda | Michał Turniak

Forum Zakażeń 2012;3(1):17–23


 

Biofilmy mieszane bakteryjno-grzybowe, czy należy się ich bać? 

Multispecies bacterial-fungal biofilms, should we be afraid?

Barbara Różalska | Aleksandra Budzyńska | Małgorzata Paszkiewicz | Beata Sadowska

Forum Zakażeń 2012;3(1):25–29


 

Zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Salmonella

Infections due to Salmonella

Jolanta Sarowska | Zuzanna Drulis-Kawa | Irena Choroszy-Król

Forum Zakażeń 2012;3(1):31–36


 

Profilaktyka zakażeń paciorkowcami grupy B (GBS) w ginekologii i neonatologii 

The GBS infections prophylaxis in gynecology and neonatology

Stefan Sajdak | Małgorzata Kampioni

Forum Zakażeń 2012;3(1):37–41


 

Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego stosowane w różnych populacjach pacjentów

Definitions of health-care associated infections used in different population of patients

Jadwiga Wójkowska-Mach | Piotr B. Heczko

Forum Zakażeń 2012;3(1):43–47


 

Znaczenie bakterii w patogenezie i przebiegu klinicznym nieswoistych chorób zapalnych jelit

The role of bacteria in inflammatory bowel diseases pathogenesis and clinical course

Maria Kłopocka

Forum Zakażeń 2012;3(1):49–53


 

Prawidłowe zasady profilaktyki okołozabiegowej

Appropriate rules of periprocedural prophylaxis

Beata Mączyńska

Forum Zakażeń 2012;3(1):55–59


 

V Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

„Problemy w leczeniu ciężkich i powikłanych infekcji”
Kudowa Zdrój, 22–24.03.2012