Echinokandyny – aktywność mikrobiologiczna, znaczenie w leczeniu i profilaktyce grzybic

Echinocandins – microbiological activity, importance in the treatment and prophylaxis of fungal infections

Urszula Nawrot

Forum Zakażeń 2013;4(3):157–163


 

Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia

Clinical significance of Stenotrophomonas maltophilia

Dorota Bartoszek | Małgorzata Fleischer

Forum Zakażeń 2013;4(3):165–171


 

Profilaktyka zaburzeń układu pokarmowego podczas terapii antybiotykami makrolidowymi

Prevention of the digestive system disorders during treatment with macrolide antibiotics

Ariel Liebert | Ewelina Kałużna | Maria Kłopocka

Forum Zakażeń 2013;4(3):173–179


 

Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA 

Diagnostics and screening of MRSA infections

Edyta Podsiadły | Urszula Demkow

Forum Zakażeń 2013;4(3):181–185


 

Czy bawełniane obłożenia pola operacyjnego oraz fartuchy wielokrotnego użytku, stosowane w zabiegach wysokiego ryzyka, są zagrożeniem dla chorych i personelu medycznego?

Do cotton fabrics – surgical drapes and reusable gowns – pose a danger to patients and medical staff in high-risk procedures?

Beata Sokół-Leszczyńska | Piotr Leszczyński | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2013;4(3):187–197


 

Higiena rąk obowiązkiem personelu mającego kontakt z pacjentami

Hand hygiene as a duty of health care personnel having contact with the patients

Maria Ciuruś

Forum Zakażeń 2013;4(3):199–205


 

Zmiany w charakterystyce złożonego preparatu przeciwmalarycznego Malarone (atowakwon/proguanil)

Changes in characteristic of antimalarial drug Malarone® (atovaquone/proguanil)

Piotr Kajfasz

Forum Zakażeń 2013;4(3):207–210


 

Krztusiec – powracająca choroba zakaźna. Scenariusz kliniczny z omówieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i profilaktyki

Pertussis – reemerging infectious disease. Clinical scenario with overview of the current epidemic situation and the disease prevention

Ernest Kuchar | Aneta Nitsch-Osuch | Leszek Szenborn

Forum Zakażeń 2013;4(3):211–216


 

Zastosowanie rifaksyminy w zapobieganiu i leczeniu encefalopatii wątrobowej

Rifaximin in prevention and treatment of hepatic encephalopathy

Henryka Mięgoć | Marta Piekarska | Alicja D. Wandałowicz

Forum Zakażeń 2013;4(3):217–221

 


 

Kaspofungina (Cancidas) w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Candida albicans

Caspofungin (Cancidas®) in the treatment for Candida albicans meningitis

Dorota Czechowska | Urszula Dziuk | Mariusz Czechowski

Forum Zakażeń 2013;4(3):223–227


 

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B interferonem pegylowanym alfa-2a – opis przypadków

Treatment of chronic viral hepatitis B using pegylated interferon alpha-2a – presentation of selected cases

Robert Pleśniak | Marcin Hawro

Forum Zakażeń 2013;4(3):229–232