Analiza stosowania antybiotyków jako czynnika ryzyka zakażeń Clostridium difficile

Analysis of the use of antibiotics as a risk factor for Clostridium difficile infection

Grażyna Dulny | Marta Zalewska | Grażyna Młynarczyk

Forum Zakażeń 2013;4(4):223–228


 

Antybiotykoterapia w oddziale intensywnej terapii – implikacje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne ze szczególnym uwzględnieniem β-laktamów

Antibiotic therapy in intensive care unit – kinetic and pharmacodynamic implications, focus on β-laktams

Justyna Miękina | Michał Borys | Paweł Piwowarczyk | Elżbieta Rypulak | Mirosław Czuczwar

Forum Zakażeń 2013;4(4):229–234


 

Clostridium difficile – problem kliniczny i epidemiologiczny

Clostridium difficile – clinical and epidemiological problem

Grzegorz Ziółkowski | Barbara Ziółkowska | Mirosława Malara | Beata Ochocka

Forum Zakażeń 2013;4(4):235–240


 

Borelioza z Lyme. Diagnostyka laboratoryjna, trudności i wyzwania

Lyme borreliosis. Challenges and difficulties of laboratory diagnosis

Joanna M. Zajkowska | Justyna Dunaj

Forum Zakażeń 2013;4(4):241–249


 

Postępy w diagnostyce i terapii samoistnego zapalenia otrzewnej u pacjentów z marskością wątroby

Recent progress in diagnostic and therapy of spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis

Marta Kucharska | Krzysztof Simon

Forum Zakażeń 2013;4(4):251–256


 

Nadzór nad krytycznymi punktami kontroli w procedurze przygotowywania i podawania preparatów do żywienia pozajelitowego

Monitoring of critical control points in a procedure of preparing and providing the preparates for parenteral nutrition

Maria Budnik-Szymoniuk | Kamila Faleńczyk | Agnieszka Pluta | Halina Basińska-Drozd | Anna Kaźmierczak

Forum Zakażeń 2013;4(4):257–262


 

Pegylowany interferon alfa-2a w leczeniu pzw C u dzieci

Pegylated interferon alpha-2a in the treatment of chronic hepatitis C in children

Małgorzata Pawłowska

Forum Zakażeń 2013;4(4):263–266


 

Reakcja między oktenidyną a chlorheksydyną – oparzenie skóry? Opis przypadku

Reaction between octenidine and chlorhexidine – skin burn? Case report

Urszula Zielińska-Borkowska | Anna Zdun

Forum Zakażeń 2013;4(4):267–270