Kolonizacja Streptococcus agalactiae u ciężarnych – częstość występowania w regionie Krapkowic

The colonization of Streptococcus agalactiae in pregnant women – prevalence in the region Krapkowice

Katarzyna Seweryn-Serkis | Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2014;5(4):199–203


 

Nosicielstwo Staphylococcus aureus w jamie nosowej jako czynnik ryzyka zakażeń szpitalnych

Nasal carriage of Staphylococcus aureus as a risk of nosocomial infections

Małgorzata M. Kozioł | Agnieszka Sikora | Sylwia Targońska | Anna Sikora

Forum Zakażeń 2014;5(4):205–209


 

Kleszczowe zapalenie mózgu – aktualne dane epidemiologiczne

Tick born encephalitis – current epidemiological data

Joanna Zajkowska

Forum Zakażeń 2014;5(4):211–215


 

Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 1. Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki chirurgicznej w przygotowaniu chorego do planowanego zabiegu operacyjnego

Role od education and nursing care in the long-term prevention of surgical site infections. Part 1. The role of primary nurse and surgical nurse in preparing patients to undergo elective surgery

Justyna Cwajda-Białasik | Maria T. Szewczyk | Paulina Mościcka | Katarzyna Cierzniakowska

Forum Zakażeń 2014;5(4):217–223


 

Opieka pielęgniarska jako ważny element prewencji VAP , zdarzenia niepożądanego występującego u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej terapii 

Nursing care as an important part of the prevention of vap – an adverse event occuring in mechanically ventilated patients in intensive care units

Dorota Pilch

Forum Zakażeń 2014;5(4):225–233


 

Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo

Sterilisation with ethylene oxide – economics and safety

Jarosław Czapliński

Forum Zakażeń 2014;5(4):235–237


 

Diagnostyka wirusologiczna z uwzględnieniem zakażeń HBV, HCV i HIV

Diagnostic of viral infections with special regard to HBV, HCV and HIV

Anna Boroń-Kaczmarska

Forum Zakażeń 2014;5(4):239–246


 

Nowoczesna terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV

Innovative single-tablet regimen in HIV patients

Błażej Rozpłochowski | Iwona Mozer-Lisewska

Forum Zakażeń 2014;5(4):247–251


 

Leczenie zakażeń HCV pegylowanym interferonem alfa-2a i rybawiryną u dzieci

Treatment of HCV infection in children with pegylated interferion alfa-2a and ribavirin

Małgorzata Pawłowska

Forum Zakażeń 2014;5(4):253–256