Leczenie Ran

Leczenie Ran to pierwsze w Polsce czasopismo naukowe obejmujące szeroko pojętą tematykę leczenia ran o różnej etiologii. Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, posiadający 6 punktów w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2015.

POWSTANIE CZASOPISMA LECZENIE RAN

Pojawienie się czasopisma naukowego Leczenia Ran ściśle wiąże się z powstaniem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w 2004 roku. Na łamach kwartalnika publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; zarówno rodzimych Towarzystw, jak i między innymi Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA).

OBECNOŚĆ NA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W BRANŻY

Czasopismo medyczne ukazuje się także w formie wydań suplementowych, towarzyszących wydarzeniom Towarzystw współpracujących z kwartalnikiem. Przykładem takiej okazji był X Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, a także XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Stały nakład Leczenia Ran to 3000 egzemplarzy. Członkowie afiliowanych Towarzystw otrzymują zeszyty czasopisma z regularną częstotliwością jako pozycje bezpłatne.
Indeksacje
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa
CINAHL/EBSCO
Crossref
Polska Bibliografia Lekarska
EmCare
Informacje wydawnicze
Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 1733-4101
e-ISSN 1733-7607
Nakład: 3000
Częstotliwość: kwartalnik
Evereth Publishing
Right Menu Icon