Grupa robocza do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO – działalność dla rozwoju evidence-based nursing practice (EBNP) w Polsce

Małgorzata Jadczak | Dorota Ozga | Anna Zdun | Paweł Witt

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):49–51

Dorota Pilch | Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska | Aneta Kubisa

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):61–66


Multicultural care in European intensivecare units (MICE-ICU) –Przegląd literatury dotyczący kompetencji kulturowych pielęgniarek OIT

Dorota Ozga, Anna Zdun

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):67–68


 

Ocena wiedzy pielęgniarek na temat VAP w wybranych oddziałach intensywnej terapii województwa podkarpackiego – badanie pilotażowe

Assessing the knowledge of nurses on VAP in selected intensive care units in the podkarpackie voivodeship – a pilot study

Edyta Niemczyk | Dorota Ozga | Krystyna Woźniak | Marzena Jędrzejczyk-Cwanek | Marek Wojtaszek | Aleksandra Gutysz-Wojnicka | Magdalena Kowal

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):69–75


 

Skuteczność leczenia przeciwbólowego po złamaniach urazowych kończyn w opinii pacjentów leczonych w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu – badanie wstępne

Efficacy of analgesic treatment after traumatic fractures of extremities – opinions of patients treated at the department of orthopedics and traumatology – initial studies

Bernadeta Rachwał | Magdalena Fuglewicz | Dorota Ozga | Marek Wojtaszek

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):77–82


 

Opieka nad noworodkiem z kontrolowaną hipotermią głowy

Nursing care of newborns with controlled head hypothermia

Sylwia Krzemińska | Agnieszka Magiera | Adriana Borodzicz | Marta Arendarczyk

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):83–92


 

Aspekty intensywnej terapii noworodka z wrodzonym zarośnięciem przełyku