Treatment of an osteoid osteoma of the mandible with endodontic microsurgery and grafting with a biphasic calcium sulfate material: A case report

Osteotomie w operacjach nosa – przegląd technik zabiegowych

Osteotomie w operacjach nosa – przegląd technik zabiegowych Osteotomies in rhinoplasty – a review of surgical techniques Piotr Stabryła | Michał Charytonowicz ORCID*: 0000-0003-0619-4355 | 0009-0004-3242-5676 Klinika dr Szczyt – Charytonowicz w Warszawie   Piotr...
Treatment of an osteoid osteoma of the mandible with endodontic microsurgery and grafting with a biphasic calcium sulfate material: A case report

Operacje w zespole Polanda – analiza własnych doświadczeń

Operacje w zespole Polanda – analiza własnych doświadczeń Correction of Poland Syndrome – the analysis of own experience Anna Chrapusta ORCID: 0000-0002-7820-974X Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne,Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie,os. Złotej...
Treatment of an osteoid osteoma of the mandible with endodontic microsurgery and grafting with a biphasic calcium sulfate material: A case report

Problem deregulacji medycyny estetycznej

Wpływ pandemii COVID-19 na występowanie stresu u pielęgniarek pracujących w oddziałach zakaźnych Piotr Drozdowski ORCID: 0009- 0003-1122- 9919 Konsultant Wojewódzki w dziedziniechirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej,województwo dolnośląskieOddział Chirurgii...