Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych

Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych Preventing infections with the use of hygienic procedures Beata Denisiewicz Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup, e-mail: epidemiolog@szpital-kup.eu Wpłynęło:...

Proces dekontaminacji wybranych urządzeń z napędem motorowym

Proces dekontaminacji wybranych urządzeń z napędem motorowym The decontamination process of selected devices containing a motor Katarzyna Domrzalska1 | Jarosław Domrzalski2 1 Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w...