Opatrunki hydrofobowe w leczeniu ran

Opatrunki hydrofobowe w leczeniu ran Hydrophobic dressings in wounds treatment Paweł Brazis1 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Łukasz Woda1 | Paulina Mościcka1, 2 | Arkadiusz Jawień1 1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M....

Rola leczenia żywieniowego w procesie gojenia ran

Rola leczenia żywieniowego w procesie gojenia ran The value of clinical nutrition in the wound healing Stanisław Kłęk Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, Tel./Fax: (12)...

Rola angiogenezy w gojeniu ran

Rola angiogenezy w gojeniu ran The role of angiogenesis in wound healing Ewa Rojczyk-Gołębiewska1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Artur Pałasz1 | Marek Kucharzewski3 1 Zakład Histologii, Wydział Lekarski, Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu...