Dwukrotna ewentracja, przetoka jelitowa i infekcja rany po hemikolektomii lewostronnej z powodu guza okrężnicy u pacjentki po 3-krotnym przeszczepieniu nerki

Miedź – kolejny przełom w ewolucji gojenia ran?

Miedź – kolejny przełom w ewolucji gojenia ran? Copper – another breakthrough in the evolution of wound healing? Kinga Spyrka1 | Jakub Brela1 | Monika Rębisz-Kaszuba2 | Gadi Borkow3, 4 | Marek Kucharzewski2 ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X |...