Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku

Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku The infant with emerged ostomy – a case report Dorota Dudek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091...

ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku

ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku ECMO – a treatment method used in modern intensive case – a case study Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Kazimierz Widenka Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego...