Louis Pasteur (1822–1895) – twórca mikrobiologii, pionier nowoczesnej biologii i medycyny

W 191. rocznicę urodzin, Jego polscy uczniowie

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2013;4(5):271–274


 

Zakażenie miejsca operowanego – postaci kliniczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, etiologia, diagnostyka

Surgical site infections – clinical manifestations, risk factors, prevention, etiology, diagnostics

Eugenia Gospodarek | Jacek Szopiński | Agnieszka Mikucka

Forum Zakażeń 2013;4(5):275–282


 

Zasady bezpiecznej terapii infuzyjnej

Guidelines for safe infusion therapy

Małgorzata Fleischer | Katarzyna Fleischer-Stępniewska | Olga Bortkiewicz | Jolanta Rusiecka-Ziółkowska

Forum Zakażeń 2013;4(5):283–289


 

Miejsce antybiotyków w zakażeniach skóry i tkanek miękkich

Place of antibiotics in infections of skin and soft tissue

Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2013;4(5):291–297


 

Fidaksomycyna – nowa broń w walce z zakażeniami Clostridium difficile

Fidaxomicin – new weapon in the fight against Clostridium difficile infection

Piotr Albrecht | Hanna M. Pituch

Forum Zakażeń 2013;4(5):299–305


 

Ostra biegunka infekcyjna u dzieci

Acute gastroenteritis in children

Magdalena Urbańska | Hanna Szajewska

Forum Zakażeń 2013;4(5):307–311


 

Powierzchnie kryte miedzią jako element systemu kontroli zakażeń

Copper coated surfaces as a part of the infection control system

Artur Drzewiecki

Forum Zakażeń 2013;4(5):313–315


 

Lekooporność u osób z zakażeniem HIV-1

Drug resistance among patients with HIV-1

Miłosz Parczewski

Forum Zakażeń 2013;4(5):317–323


 

Ocena przydatności badań metabolomicznych w diagnostyce zakażeń wirusowych

 The evaluation of metabolomics studies in the diagnostic of viral infections

Adam Ząbek | Piotr Młynarz

Forum Zakażeń 2013;4(5):325–328


 

Technologia xMAP® nowatorską formą multipleksowania w diagnostyce i badaniach naukowych

Tomasz Zborowski

Forum Zakażeń 2013;4(5):B1–B4