Udział mikrobiomu przewodu pokarmowego w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wpływ na zaburzenia gospodarki lipidowej

The role of gut microbiome in the pathogenesis of cardiov ascular diseases, through the effect on lipid metabolism disorders

Anna Gózd-Barszczewska | Maria Kozioł-Montewka | Piotr Barszczewski

Forum Zakażeń 2018;9(2):49–56


 

Diagnostyka laboratoryjna i leczenie zakażeń grzybiczych w okulistyce


 

Przegląd nowoczesnych technik obrazowych i analitycznych w badaniu cech biofilmów

Overview of modern microscope and analytical techniques in the study of biofilm features

Katarzyna Karolewska | Urszula Wojcik | Beata Sadowska | Barbara Różalska

Forum Zakażeń 2018;9(2):63–71


 


 

Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

The role of gut microbiota in the occurrence of autism

Marta Pawlicka | Anna Mroczek | Kamil Bałabuszek | Agnieszka Sikora | Alina Olender

Forum Zakażeń 2018;9(2):77–83


 

Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego – przegląd aktualnych wytycznych

Prevention of surgical site infections – review of current guidelines

Elżbieta Piątkowska | Jacek Mazurkiewicz | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2018;9(2):91–95