Deklaracja Brisbane zbiorem wytycznych dla pielęgniarek OIT, dotyczących opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo

Dorota Ozga | Małgorzata Jadczak

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):1


 

Brisbane declaration culturally sensitive critical care nursing (opracowanie polskie)

Adriano Friganovic | Melissa Bloomer | Holly Northam | Sonja Kalauz | Mary Zellinger | Violeta Lopez | Paul Fulbrook

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):3–7

Plastyczne zapalenie oskrzeli u ośmioletniej dziewczynko z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji metodą Fontana – opis przypadku

Plastic bronchitis in an eight-year-old patient with hypoplastic left heart syndrome who underwent the fontan procedure – a case report

Elżbieta Janiszewska | Anna Mazurek-Kula

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):35–39