Observational study on the effectiveness of preventing pressure ulcers in palliative care – own experience

Obserwacyjne badania nad skutecznością profilaktyki przeciwodleżynowej w opiece paliatywnej – doświadczenia własne

Maciej Sopata | Anna Głowacka | Przemysław Mańkowski | Iwona Zaporowska

Leczenie Ran 2014;11(4):159–164