Zarządzanie bólem w Oddziałach Intensywnej Opieki

Rekomendacje Federacji Europejskich Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki – European Federation of Critical Care Nurses Associations, EfCCNa, 2017

Andreas Schäfer | Jelena Sliepcevic | Julie Benbenishty | Victor Gomez  | Silvia Scelsi  | Biljana Savic | Aleksandra Gutysz-Wojnicka 

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):71–73


Punkty krytyczne w postępowaniu z dostępem naczyniowym żylnym w praktyce zespołów ratownictwa medycznego – badanie pilotażowe

Critical points in venous access procedures in the practice of medical emergency teams – a pilot study

Marta Wyszyńska

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):79–84


 

Diagnostyka i różnicowanie ran przewlekłych

Diagnosis and differentiation of chronic wounds

Elżbieta Szkiler

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):85–89


Zapobieganie zapaleniom płuc związanym z wentylacją mechaniczną u pacjentów Oddziałów Intensywnej Terapii – przegląd aktualnych doniesień

Prevention of ventilator-associated pneumonia in patients of Intensive Care Units – an overview of current reports

Dorota Pilch

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):91–100


 

Podjęcie czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w aspekcie zagadnień prawnych i etycznych

Legal and ethical aspects of cardiopulonary resuscitation procedures

Edyta Niemczyk | Justyna Tłuczek | Jerzy Kiszka | Krystyna Woźniak

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):101–103