Rany przewlekłe – epidemiologia i czynniki wpływające na proces gojenia

Determinants and epidemiology of chronic wounds

Magdalena Potempa | Paweł Jonczyk | Michał Janerka | Marek Kucharzewski | Aleksandra Krawczyk-Krupka

Leczenie Ran 2014;11(2):43–50


 

Jak diagnozować zapalenie kości i szpiku kostnego u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej?

How to diagnose osteomyelitis in patients with diabetic foot?

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Piotr Jankowski | Magdalena Jurek | Marek Chojnowski | Małgorzata Pawłowska-Kisiel

Leczenie Ran 2014;11(2):51–57


 

Fizjoterapia wspomagająca chirurgiczne leczenie oparzeń rąk u dzieci – najczęstsze powikłania i ich prewencja

Physiotherapy as supportive treatment for surgery of hand burns in children – most frequent complications and their prevention

Aleksandra Bęgowska-Falkowska

Leczenie Ran 2014;11(2):59–65


 

Kompleksowa opieka nad chorym z raną przewlekłą kończyny dolnej, zagrożonej i objętej procesem infekcji – analiza czterech przypadków

Complex management of a patient with a chronic lower-extremity wound at a risk and infected – an analysis of four cases

Leczenie Ran 2014;11(2):67–77


 

Analiza zgonów pacjentów oparzonych a trudność w interpretacji danych epidemiologicznych

The analysis of death rate among burn victims and difficulties with interpretation of epidemiological data

Anna Chrapusta | Joanna Jędrys | Agnieszka Budzyńska | Karolina Małek | Michał Nessler | Roman Wach | Wojciech Mudyna | Ryszard Mądry

Leczenie Ran 2014;11(2):79–83


 

Szpitale i lekarze armii Cesarstwa Rzymskiego

The hospitals and physicians in ancient Roman army

Marek Kucharzewski | Robert Kokot | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Andrzej Kuropatnicki

Leczenie Ran 2014;11(2):85–90