Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus faecalis wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of Enterococcus faecalis causing local infection

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Przemysław Dalkowski | Maciej Sopata

Forum Zakażeń 2017;8(5):337–343


 

Wrażliwość na nitroksolinę bakterii izolowanych z zakażeń dróg moczowych


 

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży

Bacterial infections affecting the course of pregnancy

Anna Roszkowska | Łukasz Świerszcz | Justyna Kwolczak | Agnieszka Sikora

Forum Zakażeń 2017;8(5):351–361


 

Bordetella pertussis – stary i jednocześnie nowy patogen zakażeń dróg oddechowych

Bordetella pertussis – new infections with an old respiratory tract infections pathogen

Joanna Nowicka | Adriana Janczura

Forum Zakażeń 2017;8(5):363–372


 

Helicobacter pylori jako fakultatywny patogen wewnątrzkomórkowy

Helicobacter pylori as a facultative intracellular pathogen

Paweł Krzyżek

Forum Zakażeń 2017;8(5):373–377


 

Znaczenie profilu farmakokineryczno-farmakodynamicznego w leczeniu zakażeń. Miejsce dalbawancyny w praktyce klinicznej

Importance of the pharmacokinect-phamracodynamic profile in pharmacotheraphy of infections. How important is dalbavancin in clinical practice?

Jarosław Woroń

Forum Zakażeń 2017;8(5):379–382


 

Czynniki ryzyka osteoporozy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego rozwoju i metabolizmu tkanki kostnej

Risk factors for osteoporosis, with particular emphasis on the correct development and metabolism of bone tissue

Michał Rabijewski

Forum Zakażeń 2017;8(5):383–388


 

Bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników bloku operacyjnego

Epidemiological safety of the operating room staff

Dorota Gregorowicz-Warpas

Forum Zakażeń 2017;8(5):389–395


 

Centralna sterylizatornia – w szpitalu czy poza szpitalem?