Aktualizacja z 2017 roku wytycznych CDC odnośnie stosowania opatrunków z CHG w celu zapobiegania zakażeniom związanym ze stosowaniem cewników naczyniowych oraz Standardy Praktyki Infuzyjnej INS

Przemysław Lenartowicz

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):41–42

Local treatment of chronic wounds

Elżbieta Szkiler

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):59–65


 

Wsparcie żywieniowe w procesie leczenia odleżyn – opis przypadku

Nutritional support therapy in the treatment of pressure ulcers – a case report

Magdalena Michalska | Marlena Jakubczyk

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):67–70